ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

с. Ръжена, Община Казанлък

Добре дошли в официалния сайт на
ОбУ „Свети Свети Кирил и Методий“ - с. Ръжена
Дейности в нашето училище
Какво Ви предлагаме
Защо да изберете нас за Вашето дете

За учебната 2022/2023 година ОбУ "Св.св.Кирил и Методий", с.Ръжена влиза в списъка на иновативните училища. Иновацията: Въвеждане на допълнителен избираем учебен предмет по Екологично възпитание в учебния план на учениците от 3. и 4.клас и успешно усвояване на учебното съдържание чрез методите учене чрез правене, учене чрез преживяване и учене чрез сътрудничество.

Професионалисти

Учителите, които работят в нашето училище са млади и квалифицирани. В образователно-възпитателния процес използват, както традиционни, така и нетрадиционни методи на преподаване и оценяване: проектно-базирано обучение, екипна работа, панелна дискусия, мозъчна атака, информационни и комуникационни технологии.

Спорт

Ние ценим здравето и знаем колко важен е спортът за едно дете. В училището функционира клуб за занимания по интереси "Футбол".

План-Прием
Планове и проекти
Полезни връзки
Подобри своите знания и умения

Открий над 2000 статии, наръчника, курса и още ресурси за учители и директори.

п.к. 6171, с. Ръжена,
ул.“Девети Май 6
Работно време: 8.00-16.30 часа.
Телефон: (+359) 879 699 563
E-mail: info-2400286@edu.mon.bg

Добре дошли в сайта на ОбУСвети Свети Кирил и Методий“, с. Ръжена!

Тук ще намерите информация за историята и патрона на училището. Също така, ще се запознаете с ръководството, преподавателския състав и материалната му база. На уебсайта са поместени полезни връзки, отчети, информация и, разбира се, галерия на училището.

Желаем приятно сърфиране из нашия сайт и нека тази песен е поздрав за Вас!

© 2019-2021 Всички права запазени.
Designed by Val Gen WebTeam